Over Elatro

Menno staand

Elatro is in 2007 opgericht door Menno van Dam en staat voor een persoonlijke benadering van de automatisering van huisartsenpraktijken.

Met een passie voor techniek, jarenlange werkervaring met het automatiseren van midden- en kleinbedrijf en zorggerelateerde instellingen én opgegroeid binnen een ondernemersomgeving is er een ruim inzicht in de behoeften, werkprocessen en mogelijkheden binnen het werkgebied. 

De veranderlijke dynamiek van de hedendaagse zorgverlening en de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT probeert Elatro te vertalen naar de menselijke maat van de dagelijkse gang van zaken. Doel hierbij is het zo soepel mogelijk laten verlopen van geautomatiseerde werkprocessen zodat de huisartsenpraktijk zich kan richten op de zorgverlening. 

Om dit doel te verwezenlijken treedt Elatro op als 'de eigen systeembeheerder' van de praktijk. Dit houdt onder meer in dat er één aanspreekpunt voor automatiseringskwesties is, dat het systeembeheer wordt verzorgd, dat regelmatig overleg plaatsvindt en advies wordt uitgebracht, dat support wordt geleverd en dat ingegrepen wordt bij calamiteiten. Door deze werkwijze kunnen problemen vaak worden voorkomen.

Het persoonlijke contact met de praktijkmedewerkers maakt dat er een actueel en realistisch beeld is over wat van nut is voor huisartsenpraktijken in het algemeen en dat, waar mogelijk, praktijk-specifiek maatwerk kan worden gerealiseerd.

De gedachte achter de werkwijze van Elatro is: "Het is de samenwerking die mogelijk maakt het doel te verwezenlijken."

Back to top