Disclaimer

Algemeen
Elatro (nummer Kamer van Koophandel: 09166435), hierna te noemen Elatro, verleent u hierbij toegang tot elatro.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Elatro en derden zijn aangeleverd. Elatro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op elatro.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Elatro.

Beperkte aansprakelijkheid
De op elatro.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Elatro.
In het bijzonder zijn alle prijzen op elatro.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Elatro en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elatro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Back to top