Webportaal

Op verzoek van en in samenwerking met diverse huisartsenpraktijken heeft Elatro een interactief webportaal ontwikkeld, genaamd ZorgRotonde. Door middel van het webportaal breidt de huisartsenpraktijk de dienstverlening uit naar het internet en staat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt centraal.

ZorgRotonde voorziet onder meer in:

  • een website met mobiele functionaliteit
  • diverse pagina's met algemene informatie
  • ruimte voor praktijk-specifieke informatie
  • interactieve mogelijkheden middels diverse formulieren
  • meerdere talen (standaard in Nederlands en Engels)
  • accountgebonden patiënten-omgeving
  • dashboard voor praktijkmedewerkers
  • optionele module Webagenda voor patiënten met én zonder account
  • optionele module E-consult met registratie in het HIS
De applicatie is geschikt voor een enkele praktijk, gecombineerde praktijken en praktijken in een HOED.

Elatro biedt hulp bij het samenstellen, inrichten en instellen van het webportaal en geeft uitleg aan praktijkmedewerkers bij oplevering. Daarna kan, indien nodig, gebruik gemaakt worden van support.

Met enige regelmaat worden aanpassingen aan het portaal verricht en functionaliteiten toegevoegd waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met ervaringen en suggesties van individuele gebruikers.