Automatisering voor huisarts en patiënt

Elatro is een kleinschalig bedrijf gericht op de automatisering van huisartsenpraktijken waarbij het zo soepel mogelijk laten verlopen van de dagelijkse werkprocessen én de communicatie tussen zorgverlener en patiënt centraal staan.

De dienstverlening voorziet onder meer in:

  • systeembeheer
  • ZorgRotonde, interactief webportaal voor huisarts én patiënt
  • support
  • advisering en projectmanagement

Elatro is gespecialiseerd in Apple en Linux systemen en werkt waar mogelijk op basis van Open Source technologie.

Elatro

"Het is de samenwerking die mogelijk maakt het doel te verwezenlijken."
  Vaste systeembeheerder
  Persoonlijk contact
  Maatwerk
  Soepele responce

Dynamische automatisering

Binnen de veranderlijke dynamiek van de hedendaagse zorgverlening en de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT fungeert Elatro als eigen systeembeheerder binnen huisartsenpraktijken. Hierbij staat het zo soepel mogelijk laten verlopen van de dagelijkse dienstverlening van de huisartsenpraktijk centraal. Tevens wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen waardoor calamiteiten vaak voorkomen kunnen worden.

Naast systeembeheer biedt Elatro een interactief webportaal, genaamd ZorgRotonde. Dit webportaal is ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met diverse huisartsenpraktijken. Door middel van het webportaal breidt de huisartsenpraktijk de dienstverlening uit naar het internet en staat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt centraal. Met enige regelmaat worden aanpassingen aan het portaal verricht en functionaliteiten toegevoegd waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met ervaringen en suggesties van individuele gebruikers.

Op verzoek treedt Elatro als onafhankelijk adviseur op bij automatiseringsvraagstukken waarbij huisartsenpraktijken betrokken zijn. Hierbij kan het gaan om een enkele praktijk, een HOED of een Hagro. De advisering heeft als doel de opdrachtgever(s) te voorzien van inzicht in en de mogelijkheden van de situatie. Indien gewenst kan projectmanagement van uit te voeren werkzaamheden verzorgd worden.

Veel van het systeembeheer, de ontwikkelwerkzaamheden en de ondersteuning aan praktijkmedewerkers worden door Elatro remote (vanaf afstand) uitgevoerd. Dit wordt afgewisseld met regelmatig bezoek aan de praktijken.
Dankzij het contact met de dagelijkse gang van zaken blijft het inzicht over wat van nut is voor huisartsenpraktijken in het algemeen en de praktijken in het bijzonder groeien en kan de dienstverlening afgestemd worden op de hedendaagse wensen.

Systeembeheer

"Eigen systeembeheerder binnen de huisartsenpraktijk."


Webportaal

"Interactief webportaal voor huisarts én patiënt."
Open Source technologie

"Delen van kennis en ontwikkeling"